Основни партньори:

timkenntnkoyozvlzklbbcr

Продукти

verigi

Транспортните ленти намират приложение в мините, тежката промишленост, енергетиката, кариерите и други. Транспортна лента се произвеждат с различни ширини, дебелини и вложки, както и с различни класове на устойчивост - абразивоустойчиви, трудногорими, топлоустойчиви, антистатични, маслоустойчиви и студоустойчиви и други транспортни ленти.

  • Хранително-вкусова промишленост;
  • Тютюнопроизводство;
  • Дървопреработващата промишленост;
  • Полиграфичната промишленост;
  • Машиностроенето;
  • Транспортни ленти за летища.

timken

snr

ntn

koyo

skf

ina

fag

zvl

zkl

asahi

sam

optibelt

gufero

unibelt

dayco

wbf

cfb

zwz

vbf